GP Żoliborza – Bieg 3 Pas Nadwiślański 10.06.20015

Pas Nadwiślański
gp zoliborza nowe (sroda)
DYSTANS 15 km

Pas Nadwiślański/Bulwary Wiślane

Bieg odbędzie się po alejkach spacerowych i rowerowych o nawierzchni mieszanej – płyty betonowe, asfalt, nawierzchnia utwardzona. Trasa oznakowana oznakowana co 1 km. Start i meta w pobliżu biura zawodów.

Biegi odbywają się przy otwartym ruchu pieszym i rowerowym.

Opłata startowa:
30 zł – płatne przelewem w terminie odpowiednio do 6 kwietnia, 4 maja, 1 czerwca (decyduje data wpływu środków na rachunek organizatora, nie data złożenia dyspozycji)

40 zł – po przekroczeni tych terminów lub gotówką w dniu zawodów

Z opłaty startowej zwolnione są osoby bezrobotne w rozumieniu przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na podstawie aktualnego zaświadczania wystawionego przez Urząd Pracy, pod warunkiem przesłania skanu zaświadczenia na adres koordynator@entre.pl w nieprzekraczalnym terminie 10 dni przed biegiem. Po tym terminie nie można skorzystać z uprawnienia do zwolnienia z opłaty i zainteresowane udziałem osoby zostaną poproszone o uiszczenie opłaty startowej.

Świadczenia
Każdy uczestnik biegu otrzyma okolicznościowy medal, napoje i posiłek.

Zgłoszenia
Online przez stronę internetową biegu i w dniu zawodów. W przypadku przekroczenia limitu 300 osób w zapisach internetowych zgłoszenia w dniu biegu nie będą przyjmowane.

Pomiar czasu
Elektroniczny w technologii RFID. Warunkiem klasyfikacji biegu jest bieg z chipem zamocowanym zgodnie z wytycznymi organiztora

Klasyfikacje
Klasyfikacja cyklu Grand Prix– na podstawie sumy czasów uzyskanych przez zawodnika we wszystkich trzech biegach cyklu. Prowadzona będzie klasyfikacja ogólna kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych.

Termin i miejsce:
Zawody odbywają się w następujących terminach i miejscach:
15.04.2015 – Park Kępa Potocka
13.05.2015 – Pas Nadwiślański, Bulwary Wiślane
10.06.2015 – Pas Nadwiślański, Bulwary Wiślane

http://www.gpzoliborza.pl/

Podziel się informacją