Biegaj z Nami – 10K Wiązowna Trail 04.06.2015

Wiązowna 04.06.2015 (czwartek) DYSTANS 10 km Medale na mecie 🙂 Trasa biegów prowadzi po lasach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i ma charakter biegu przełajowo-trailowego o bardzo urozmaiconym profilu. Nawierzchnia naturalna, ścieżki leśne o zmiennej szerokości, czasem wąskie, wydmy. Biuro Zawodów zlokalizowane przy Hotelu Brant, Majdan 80C, 05-462 Wiązowna PROGRAM 10.00 – bieg główny na dystansie 10km (limit czasu wynosi 75 minut) 11.30 – Biegi Sokolika 100m – dzieci urodzone w 2006 r. i młodsze (bieg ma charakter zabawy, nie wymaga rejestracji, nie będzie prowadzona klasyfikacja) 500m – roczniki 2004 – 2005 1000m – roczniki 2002 – 2003 1500m – roczniki 1999 – 2001 12.00 – rozdanie nagród UCZESTNICTWO Z wyjątkiem biegów dzieci na dystansie 100m, który nie wymaga rejestracji, wszyscy pozostali uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro zawodów czynne w dniu zawodów od godziny 8.00 W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują numery startowe i agrafki. W przypadku wysokiej temperatury organizator zapewni punkt z wodą na trasie biegu na dystansie 10km. Na mecie biegu głównego uczestnicy otrzymają napoje i mogą skorzystać z poczęstunku. Organizator zapewnia obsługę medyczną, możliwość skorzystania z przebieralni, depozytu ubraniowego na czas trwania biegu. Organizator nie zapewnia pryszniców po biegu. Oddane do depozytu rzeczy osobiste można odebrać na podstawie numeru startowego. W depozycie nie należy pozostawiać przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. ZGŁOSZENIA I OPŁATY Biegi dzieci Udział w biegu dzieci na dystansie 100m nie wymaga zgłoszenia. Zgłoszenia do pozostałych biegów dzieci tylko w dniu zawodów. Uczestnicy biegu dzieci nie wnoszą opłaty startowej. Bieg główny na dystansie 10km Zgłoszenia przyjmowane są online. Zgłoszenia w Biurze Zawodów możliwe są pod warunkiem niewyczerpania łącznego limitu 200 miejsc w zapisach internetowych. Opłata startowa wynosi 40 zł o ile zostanie wniesiona o dnia 29 maja 2015 r. oraz 50 zł po tym terminie, w tym w dniu zawodów. Opłaty startowej należy wnieść podczas rejestracji do biegu w systemie płatności PayU. Na listach startowych publikowane są nazwiska osób, które wniosły opłatę startową. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika. 10 zł z każdej wniesionej opłaty startowej zostanie przekazane w formie darowizny Fundacji Dorastaj z Nami. KLASYFIKACJE, WYNIKI, NAGRODY W biegu dzieci na dystansie 100m nie prowadzone są klasyfikacje. W pozostałych biegach dzieci prowadzona jest klasyfikacja generalna dziewcząt i chłopców. Wszyscy uczestnicy biegów dzieci otrzymają na mecie medale. W biegu na dystansie 10km prowadzone będzie klasyfikacja kobiet i mężczyzn. Zdobywcy miejsc I -III w klasyfikacji otrzymają nagrody od Adidas Poland....

Czytaj więcej

II FE­STIWAL BIEGOWY ”BIE­GIEM PO OSIEDLU POŁUDNIE” 30.05.2015

POD PA­TRO­NATEM PRE­ZY­DENTA MIASTA RADOMIA Radom 30-5-2015 (sobota) w godz. 11.45 – 14.30 DYSTANS 6.5 km DY­STANS. Bieg Główny – dy­stans 6500 m Biegi To­wa­rzy­szące – biegi dzieci, mło­dzieży i seniorów: Bieg Przed­szko­laków — dy­stans 100 m Bieg Klas I-III — dy­stans 300 m Bieg Klas IV – VI – dy­stans 500 m Bieg Gim­na­zja­li­stów – dy­stans 750 m Bieg Li­ce­ali­stów — dy­stans 800 m Bieg Se­niorów (od lat +45) — dy­stans 1000 m IV. TRASA BIEGU: Start i meta – Park „Południe” Bieg Główny – trasa wzdłuż ulicy Sy­cyń­skiej, Czar­no­le­skiej i Wierzbickiej Biegi To­wa­rzy­szące – teren Parku „Południe” V. PRO­GRAM ZAWODÓW: Sobota,30.05.2015 r., godz. 11.00– otwarcie biura za­wodów — re­je­stracja i we­ry­fi­kacja za­wod­ników, od­biór pa­kietów star­to­wych na te­renie Parku „Południe”. godz. 11.35– za­mknięcie listy star­tu­ją­cych w biegu przed­szko­laków godz. 11.45 – start biegu przed­szko­laków dziewczynek godz. 12.00 – start biegu przed­szko­laków chłopców godz. 12.05 za­mknięcie listy star­tu­ją­cych w biegu klas I-III godz.12.15 – start biegu dziew­czynek klas I-III, godz.12.30 – start biegu chłopców klas I-III, godz. 12.35 — za­mknięcie listy star­tu­ją­cych w biegu klas IV-VI godz.12.45 — start biegu dziew­cząt klas IV-VI godz.13.00 — start biegu chłopców klas IV-VI godz.13.05 — za­mknięcie listy star­tu­ją­cych w biegu gim­na­zja­li­stów godz. 13.15 — start biegu gim­na­zja­li­stów dziewcząt godz. 13.30 — start biegu gim­na­zja­li­stów chłopców godz.13.35 — za­mknięcie listy star­tu­ją­cych w biegu li­ce­ali­stów godz.13.45 –start biegu li­ce­ali­stów dziewcząt godz.14.00 –start biegu li­ce­ali­stów chłopców godz. 14.05 — za­mknięcie listy biegu se­niorów godz.14.15 — start Biegu Seniorów godz. 14.20 – za­mknięcie listy Biegu Głów­nego godz. 14.30 — start Biegu Głównego De­ko­racja zwy­cięzców od­bę­dzie się po za­koń­czeniu po­szcze­gól­nych biegów. Po za­koń­czeniu za­wodów o go­dzinie 20.40 od­bę­dzie się kon­cert grupy rockowej Zgło­szenia: pocztą elek­tro­niczną mirekdryja@op.pl w ter­minie do 29.05.br. szczegóły:...

Czytaj więcej

III Podkowiańska Dycha 31.05.2015

Podkowa Leśna k.Warszawy 31.05.2015 (niedziela) DYSTANS 10 km W niedzielę 31maja 2015r. odbędzie się trzecia edycja imprezy biegowej Podkowiańska Dycha, którą organizuje Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe. W III Podkowiańskiej Dysze już po raz drugi pobiegną zawodnicy o różnych potencjałach, materializując jedno przesłanie: IDEĘ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ osób niepełnosprawnych. Miłośnicy biegów ulicznych staną do rywalizacji w biegu głównym na 10 km i biegu towarzyszącym na 2,5 km. Dzieci do lat 13 będą mogły przebiec dystans 400 i 800 m w swoich kategoriach wiekowych. Na terenie Parku Miejskiego w Miasteczku Biegowym, na mieszkańców będzie czekało wiele atrakcji. To co wyróżnia Podkowiańską imprezę spośród podobnych lokalnych biegów to bogaty program wydarzeń w Miasteczku Biegowym. Nasz ubiegłoroczny partner – Gravitan Health and Sport Clubs, największa w Warszawie i okolicach sieć sportowych klubów rodzinnych przeprowadzi w czasie imprezy m.in. pokazy brazylijskiego jiu-jitsu dla dzieci, zajęcia MultiCross i CrossFIt oraz rozgrzewkę dla biegaczy prowadzoną przez profesjonalnego trenera. Długość trasy biegu głównego, który odbywać się będzie po ulicach miasta i w lesie Młochowskim wynosi 10 km (nawierzchnia asfaltowa, szutrowa, gruntowa i trakt leśny). Długość trasy Biegu bez Barier po ulicach miasta wynosi: 2,9 km (nawierzchnia asfaltowa i szutrowa) Bieg dla dzieci w wieku do 8 lat odbędzie się na dystansie 400 metrów. Bieg dla dzieci w wieku 9-13 lat odbędzie się na dystansie 800 metrów z podziałem na bieg dziewcząt i chłopców. Dzieci w wieku poniżej 4 lat mogą wziąć udział w biegu wyłącznie pod opieką dorosłych opiekunów. Długość trasy biegu głównego, który odbywać się będzie po ulicach miasta i w lesie Młochowskim wynosi 10 km (nawierzchnia asfaltowa, szutrowa, gruntowa i trakt leśny). 3. Długość trasy Biegu bez Barier po ulicach miasta wynosi: 2,9 km (nawierzchnia asfaltowa i szutrowa) Bieg dla dzieci w wieku do 8 lat odbędzie się na dystansie 400 metrów. Bieg dla dzieci w wieku 9-13 lat odbędzie się na dystansie 800 metrów z podziałem na bieg dziewcząt i chłopców. Dzieci w wieku poniżej 4 lat mogą wziąć udział w biegu wyłącznie pod opieką dorosłych opiekunów. Możliwość dokonania zgłoszenia online zostanie zawieszona 26.05.2014r. Po tym terminie dokonanie zgłoszenia będzie możliwe wyłącznie w biurze Zawodów w dniach 30.05.2015 r. oraz 31.05.2015 r. w miarę dostępności miejsc. Dokładne godziny pracy Biura zawodów są zamieszczone na Stronie Internetowej. regulamin i szczegóły:...

Czytaj więcej

Drugi Pruszkowski Bieg Wolności 31.05.2015

Pruszków 31-5-2015 (niedziela) DYSTANS 10 km Medal na mecie 🙂 Start: stadion miejski, ul. Bohaterów Warszawy 4, Pruszków, godzina 10:00 Zbiórka zawodników na starcie: do godziny 09.45. Zawodnicy na starcie ustawiają się według kolejności: – zawodnicy posiadający numery startowe od 1 do 30 (STREFA ELITY), – za nimi pozostali zawodnicy według wydzielonych stref. Długość trasy: 10 km. Trasa obejmuje 1 pętlę, oznaczenie trasy: co 1 km. Meta: stadion miejski, Pruszków. Pomiar czasu w systemie chipowym. Zgłoszenia Biuro Zawodów mieści się w obiektach stadionu miejskiego w Pruszkowie, ul. Bohaterów Warszawy 4 i jest czynne w sobotę 30 maja 2015 roku w godzinach od 14:00 do 20:00, w dniu zawodów w godzinach od 7:00 do 9:00. Zgłoszenia internetowe przyjmowane są do dnia 26 maja 2015 roku. Opłata startowa dla osób zgłoszonych do dnia – 30 kwietnia 2015 roku wynosi 45 zł, do dnia 26 maja (jeśli wcześniej nie zostanie wyczerpany limit 600 startujących) 55 zł. Po tym terminie możliwa będzie opłata w biurze zawodów w dniach 30 maja i 31 maja. Opłata w biurze zawodów wynosi 65 zł. Na liście startowej pojawią się tylko nazwiska osób, które dokonają opłaty startowej. Organizator ustala limit biegaczy na 600 osób.Organizator może zmienić limit zapisów i zastrzega sobie możliwość rozdysponowania dodatkowej puli miejsc do wykorzystania w miarę weryfikacji liczby uczestników. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej biegu do dnia 26 maja oraz w biurze zawodów (jeśli wcześniej nie zostanie wyczerpany limit 600 startujących). Nagrody Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet (miejsca 1-3) i mężczyzn (miejsca 1-3) otrzymają puchar oraz upominek. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn otrzymują za zajęcie miejsca 1-3 upominek. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet i generalnej mężczyzn (miejsca 1-3) przysługują zawodnikom w/g kolejności wbiegnięcia na linię mety. Nagrody nie dublują się, osoby nagradzane w kategorii generalnej nie są nagradzane w kategoriach wiekowych. Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w czasie 90 minut otrzymają medal. Zwycięzcy kategoria: Najlepszy Mieszkaniec i Mieszkanka Pruszkowa otrzymają puchar oraz upominek. Zwycięzcy w kategorii Najlepszy Logistyk i Najlepsza Logistka otrzymają puchar oraz upominek. Zwycięzca w kategorii Najlepsza Drużyna Logistyczna otrzyma puchar. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje pakiet: numer startowy i agrafki, koszulka okolicznościowa, napój na trasie, napój na mecie, przekąskę po biegu. regulamin i szczegóły:...

Czytaj więcej

Reebok Fitness Camp 2015 – 07.06.2015

7 czerwca o godzinie 10:00 Tor Wyścigów Konnych Służewiec Reebok Fitness Camp 2015 to impreza dedykowana wszystkim entuzjastom fitnessu – zarówno kobietom jak i mężczyznom. W tym roku przygotowaliśmy dla Was jeszcze więcej intensywnych i różnorodnych treningów, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie. W Reeboku wierzymy , że ciągłe stawianie przed sobą nowych wyzwań i przekraczanie własnych możliwości sprawia, że stajemy się lepszą wersją samych siebie. Tego dnia bądź z nami i sprawdź gdzie są Twoje granice – Przekrocz granice fitnessu! Impreza odbędzie się 7 czerwca na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie (Park Angielski), lokalizacji idealnej do wszelkiego typu aktywności. Otwarcie bram rozpoczyna się o godzinie 8:00, treningi startują od godziny 10:00. Impreza potrwa do około godziny 18:00. Na miejscu na uczestników będą czekać atrakcyjne pakiety startowe. Zajęcia poprowadzą między innymi międzynarodowi trenerzy Les Mills i Reebok. Dla osób zainteresowanych treningami bardziej siłowymi przygotowaliśmy m.in. strefę CrossFit, ale to nie wszystko co planujemy. Łącznie do dyspozycji trenujących będzie aż 5 stref treningowych! Program będzie intensywny, a jego kształt będzie zależał tylko od Ciebie. Każdy uczestnik może wcześniej opracować swój własny plan treningowy. Rejestracja na treningi będzie otwarta od 15 maja. Aby zarejestrować się należy najpierw zakupić bilet. Bilety możecie zakupić na stronie: http://bit.ly/RFC2015 Opis imprezy oraz wszystkie informacje, a także aktualności, będą dostępne pod adresem:www.reebokfitnesscamp.pl. Do zobaczenia 7 czerwca!...

Czytaj więcej