37. PZU Maraton Warszawski

37. PZU Maraton Warszawski
27.09.2015
Długość trasy: 42,195 km.
Trasa posiada atest PZLA i IAAF
Limit czasu wynoszący 6,5 godziny.
Medal na mecie.

PUNKTY ODŚWIEŻANIA I KONTROLNE
1. Punkty odświeżania zaopatrzone w wodę będą rozmieszczone w odstępach co ok. 2,5 kilometra począwszy od 5 kilometra. Dodatkowo na co drugim punkcie począwszy od 10 kilometra będą znajdować się napoje izotoniczne oraz banany.
2. Punkty kontrolne pomiaru czasu będą się znajdować na 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 i 40 km oraz na półmetku.

ZGŁOSZENIA
1. Do udziału w 37. PZU Maratonie Warszawskim można zgłosić się wybierając jedną z dwóch ścieżek:
– tradycyjną – wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www imprezy i wnosząc regulaminową opłatę startową. Od momentu zapisania się na 37. PZU Maraton Warszawski zawodnik ma 7 dni na dokonanie opłaty startowej. Po tym terminie zgłoszenie będzie usuwane z systemu. Jeśli zgłoszenie zostanie usunięte, zawodnik nadal może się zapisać i opłacić start w ciągu 7 dni.
– charytatywną biorąc udział w akcji „Biegam Dobrze”, którą reguluje osobny regulamin dostępny TUTAJ.

2. Limit miejsc startowych dla ścieżki tradycyjnej wynosi 7000, limit miejsc startowych dla ścieżki charytatywnej wynosi 1000.
3. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 20 września 2015 roku, po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów 37. PZU Maratonu Warszawskiego w dniach 25-26 września 2015 (pula 200 numerów startowych), o ile wcześniej nie wyczerpie się limit miejsc startowych.

OPŁATY
1. Każdy uczestnik 37. PZU Maratonu Warszawskiego ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego). Obywateli Polski i osoby zamieszkujące w Polsce obowiązują następujące stawki opłat startowych*:
do 31 sierpnia – 100 zł (z pamiątkową koszulką bawełnianą) albo 130 zł (z koszulką techniczną adidas)
do 13 września – 150 zł (z pamiątkową koszulką bawełnianą) albo 180 zł (z koszulką techniczną adidas)
po 13 września – 200 zł (z pamiątkową koszulką bawełnianą) albo 230 zł (z koszulką techniczną adidas)
Pula koszulek technicznych adidas jest ograniczona.

Osoby, które dokonały opłaty startowej po 20 września i nie otrzymały potwierdzenia nadania numeru startowego muszą w biurze zawodów okazać potwierdzenie nadania przelewu.

NAGRODY
1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą 37. PZU Maraton Warszawski otrzymują na mecie pamiątkowe medale.
2. Zdobywcy miejsc I -III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn, zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach wiekowych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.

Regulamin:
http://pzumaratonwarszawski.com/regulamin

Info na naszej stronie:

https://www.facebook.com/bieganiewwarszawie/photos/p.504243683063261/504243683063261/?type=1

pzu3

Podziel się informacją