WARSZAWA BUSINESS RUN

WARSZAWA BUSINESS RUN
06.09.2015
Dystans: 3km 800m
Warszawa

Warszawa Business Run to charytatywny bieg biznesowy w formie sztafety5x 3,8km – drużyna składająca się z 5 zawodników, gdzie każdy z nich przebiega 3,8 km. Bieg organizowany jest na rzecz podopiecznych Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty. Warszawa Business Run jest częścią Poland Business Run – ogólnopolskiej imprezy, która tego samego dnia, wystartuje jednocześnie w różnych miastach Polski.

Pakiety startowe dla uczestników Warszawa Business Run będzie można odebrać przez 3 dni w samym centrum Warszawy.

Pamiętajcie, że wystarczy tylko jedna osoba reprezentująca drużynę lub drużyny – nie trzeba przychodzić w pełnych składach;)

Wydawanie pakietów startowych WBR2015:

Grzybowska Park
ul. Grzybowska 5A
00-132 Warszawa

3-4 września (czwartek-piątek): godz. 10 – 19
5 września (sobota): 10 – 14

Pamietajcie o zabraniu ze sobą:

-Oświadczeń Zawodników podpisanych przez każdego z -zawodników
-Dokumentu tożsamości kapitana drużyny
-Potwierdzenia uiszczenia opłaty startowej

Program ramowy Warszawa Business Run 6.09.2015

Godzina 9:00 Powitanie biegaczy i podanie informacji o biegu
Godzina 9:20 Zagrzewanie do biegu
Godzina 9:40 ODPRAWA KAPITANÓW
Godzina 9:50 Rozgrzewka z Ewą Chodakowską
Godzina 10:05 Przedstawienie beneficjentów 2015
Godzina 10:10 Oficjalne otwarcie Warszawa Business Run 2015
Godzina 10:30 START PIERWSZYCH SZTAFET
Godzina 11:00 Rozmowa z beneficjentem Warszawa Business Run 2015
Godzina 13:00 Ceremonia ogłoszenia wyników i wręczenia nagród
Godzina 13:30 Koncert
Godzina 14:30 Zamknięcie Warszawa Business Run 2015

Jak wygląda proces zgłoszenia drużyny?

a) Aby zgłosić drużynę do Warszawa Business Run:

Osoba kontaktowa rejestruje się w systemie na stronie www.warszawabusinessrun.pl podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę firmy i jej dane do faktury.
Po wypełnieniu formularza do osoby kontaktowej wysyłany jest mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji oraz automatycznie wygenerowanymi danymi do logowania do wizytówek drużyny.
Za pomocą panelu zgłoszeń osoba kontaktowa rejestruje drużynę wypełniając obowiązkowe pola: dane 5 zawodników w drużynie – imiona i nazwiska, płeć, rozmiar koszulki, adresy mailowe (osoba na pierwszej pozycji startowej zawsze jest uznawana za kapitana drużyny), zdjęcie lub logo firmy, nazwa zespołu, opis zespołu .
Zgłoszoną drużynę akceptuje Administrator.
Po akceptacji drużyna pojawia się w zakładce Uczestnicy. Po opublikowaniu drużyna może edytować dane zawodników w koncie drużyny oraz brać udział w dodatkowej zbiórce środków na protezę „Pomagam Bardziej”.
b) Do osoby odpowiedzialnej za faktury drużyny, której adres mailowy zostanie wpisany podczas rejestracji, wysyłana jest proforma. Po opłaceniu proformy osoba kontaktowa otrzymuje fakturę VAT. Oświadczenia Zawodników zostają przesłane do każdego zawodnika drużyny na podane przy rejestracji adresy mailowe.
c) Wszyscy zawodnicy w zespole zobowiązania są do wypełnienia oświadczenia, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Warszawa Business Run, w którym: potwierdzają zapoznania się z regulaminem, zasadami polityki prywatności, dokonują oświadczenia na temat stanu zdrowia, wyrażają zgodę na publikację wizerunku. Własnoręczne podpisanie oświadczeń, i dostarczenie ich przez kapitana drużyny do Biura Zawodów jest konieczne do dopuszczenia drużyny do startu.

Jaka jest wysokość opłaty startowej?

Wysokość opłaty startowej, jaką wnoszą zawodnicy za udział w biegu, nie ulega zmianie w stosunku do ubiegłego roku i wynosi 307,50 pln brutto. W wyniku zmiany wysokości podatku z 23% do 8% adekwatnie większa część kwoty brutto będzie przekazywana na konto Fundacji. Z kwoty 307,50 pln brutto (284,72 pln netto): 279,72 pln przekazywane jest na koszty protezowania beneficjentów, a 5 pln pokrywa koszty administracyjne Fundacji związane z organizacją biegu i zapewnieniem odpowiedniego wsparcia dla organizatorów biegu w poszczególnych miastach.

Co należy zrobić, aby wziąć udział w Warszawa Business Run?

Aby uczestniczyć w Warszawa Business Run:

Należy poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.warszawabusinessrun.pl
Należy dokonać opłaty startowej na podstawie faktury proforma
Każdy zawodnik zobowiązany jest do własnoręcznego podpisania oświadczenia m.in. o stanie zdrowia, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu Warszawa Business Run
Kapitan drużyny zobowiązany jest do dostarczenia do Biura Zawodów podpisanych oświadczeń wszystkich zawodników – jest to warunkiem odebrania pakietu startowego
Należy odebrać pakiet startowy (w biurze zawodów, w tygodniu poprzedzającym bieg – dokładna data i miejsce funkcjonowania biura zawodów zostanie ogłoszona w późniejszym terminie). Zgłoszenia drużyny oraz odbioru pakietu startowego dokonuje kapitan drużyny lub osoba pisemnie przez niego upoważniona.

http://warszawabusinessrun.pl/pl/zasady

Info na naszym fanpage:

https://www.facebook.com/bieganiewwarszawie/photos/p.516373341850295/516373341850295/?type=1

warszawa busines run

Podziel się informacją