X OTWOCKI BIEG INTEGRACYJNY

X OTWOCKI BIEG INTEGRACYJNY
06.09.2015
Dystans:5km 400m
Otwock, województwo mazowieckie

start i meta Park miejski w Otwocku, ul. Filipowicza
Zgłoszenia
Zgłoszeń można dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego, który znajdować się będzie na stronie www.otwock.pl oraz www.tkkf-otwock.org.pl W biurze zawodów w dniu startu – aleja główna parku miejskiego, ul. Filipowicza w godz. 9:00 – 11:00, weryfikacja zawodów, wydawanie pakietów startowych.

Uczestnictwo
Prawo uczestnictwa w biegu mają osoby urodzone w 2003 roku (klasy „6” szkół podstawowych) i starsze.
Kategorie biegowe :
– dzieci od lat 12 (dziewczęta, chłopcy) – szkoły podstawowe
– młodzież do lat 16 (dziewczęta, chłopcy) – szkoły gimnazjalne
– open kobiet i mężczyzn
– weterani + 60 (kobiet i mężczyzn)
Wszyscy zawodnicy odbierający pakiet startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji uczestnictwa w biurze zawodów. Celem usprawnienia zapisów możliwe jest ściągnięcie deklaracji uczestnictwa ze strony internetowej www.tkkf-otwock.org.pl lub www.otwock.pl i dostarczenie jej wypełnionej do biura zawodów w dniu odbioru pakietu startowego (w dniu zawodów). Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych
w ramach imprezy.
Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna. Druki zgody prawnego opiekuna będzie można pobrać w biurze zawodów w dniu imprezy i na stronach internetowych organizatorów j/w.
Uczestnicy biegu zobowiązani są zachować szczególną ostrożność i poruszać się zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.

Limit zgłoszeń do X Otwockiego Biegu Integracyjnego – 300 osób
z potwierdzoną płatnością
Opłaty
Uczestnicy biegu w kat. szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz weteranów są zwolnieni z opłaty startowej.
Dla uczestników biegu w kat. Open opłata startowa wynosi :
– mieszkaniec Otwocka 20,00 zł,
– spoza terenu 30,00 zł.,
za pośrednictwem płatności elektronicznych bezpośrednio po internetowej rejestracji w terminie do dnia 26.08.2015 r. Opłata startowa w biurze zawodów w dniu imprezy tj. 06.09.2015 r. wyniesie 50,00 zł. W przypadku wnoszenia opłaty startowej w biurze zawodów należy przy zgłoszeniu zaznaczyć opcję „płacę w biurze zawodów” a potwierdzenie rejestracji przesłane mailem wydrukować i zabrać ze sobą do biura zawodów.

W pakiecie startowym zawodnik otrzymuje koszulkę, numer startowy + chip oraz medal. Odbiór pakietów w dniu zawodów od godz. 9:00 po weryfikacji i przekazaniu deklaracji uczestnictwa

Nagrody
Kat. szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz weteranów :
trofea sportowe za miejsca w pierwszej trójce (osobno dla każdej kategorii z podziałem na dziewczęta, chłopców oraz kobiet i mężczyzn.
Kat. open z podziałem na kobiety, mężczyźni :
I miejsce 500,00 zł
II miejsce 400,00 zł
III miejsce 300,00 zł.
IV miejsce 200,00 zł.
V miejsce 100,00 zł.

http://www.otwock.pl/default.asp?ID=110&IDs=2062

Info na naszym fanpage:

https://www.facebook.com/bieganiewwarszawie/photos/p.516375668516729/516375668516729/?type=1

otwocki bieg

Podziel się informacją