II BIEG DLA PAR

II BIEG DLA PAR
14.02.2016
dystans 5,4 km
Park Skaryszewski, Warszawa
Pamiątkowy medal 🙂
 
9:00 – otwarcie biura zawodów
11:00 – start wspólny
12:00 – wręczenie nagród
12:30 – zakończenie Wydarzenia
 
Opłata rejestracyjna
1. Wysokość Opłaty Rejestracyjnej:
– do 16 stycznia 2016 roku – 40 zł od osoby
– od 17 do 31 stycznia 2016 roku – 50 zł od osoby
– od 1 do 13 lutego 2016 roku oraz w dniu Wydarzenia – 65 zł od osoby
 
Klasyfikacja i nagrody
1. W Wydarzeniu będzie prowadzona klasyfikacja drużynowa. Wynikiem końcowym będzie czas łączny drużyny.
2. O przydziale poszczególnych nagród ufundowanych przez Sponsorów do w/w miejsc Organizator poinformuje nie później niż 10 lutego 2016 r. na stronie www.biegdlapar.pl/nagrody/
3. W przypadku braku drużyny podczas wręczania nagród w dniu Wydarzenia, która zajęła jedno z nagradzanych miejsc, nagroda zostanie wręczona kolejnej sklasyfikowanej drużynie z tabeli wyników.
4. Uczestnicy, którzy ukończą Wydarzenie, otrzymają pamiątkowy medal.
 
szczegóły i regulamin:
http://biegdlapar.pl/regulamin/
Info na naszym fanpage:
bieg dla par mapa
Podziel się informacją