Charytatywny Marszobieg Dar Serca

Charytatywny Marszobieg Dar Serca
Start: 23.04.2016 r., godz.: 17:00
dystans 3km
Zgłoszenia internetowe do dnia: 17.04.2016 r.

Zgłoszenia w Biurze Zawodów w dniach: 21 – 23.04.2016 r.
Limit wieku: nie obowiązuje
Wpisowe: nie obowiązuje
Pomiar czasu: nie będzie prowadzony
Limit czasu: nie obowiązuje
 
Jak co roku, w przeddzień głównych konkurencji w ramach ORLEN Warsaw Marathon, odbędzie się Marszobieg. Marszobieg wystartuje z Placu Zamkowego, a meta znajdzie się w tym samym miejscu, w którym następnego dnia bieg kończyć będą maratończycy i zawodnicy startujący na 10 km – na błoniach Stadionu Narodowego.
 
W tej charytatywnej konkurencji staną obok siebie pełnosprawni i niepełnosprawni biegacze, którzy poprzez uczestnictwo w wydarzeniu chcą pomóc innym. W Marszobiegu może wziąć udział każdy, bez względu na poziom zaawansowania czy wiek – nie będzie prowadzony pomiar czasu oraz klasyfikacja końcowa.
 
Udział w Marszobiegu jest bezpłatny. Będzie też możliwość dokonania dobrowolnej opłaty startowej, która w 100% zostanie przeznaczona na cele charytatywne.
 
Zachęcamy do wpłacenia darowizny na Program usamodzielniania się wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka, prowadzony przez Fundację ORLEN Dar Serca.
 
ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej.
Organizator ustala limit Uczestników na 7 000 (siedem tysięcy) osób. O udziale Uczestników w Marszobiegu decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia przyjmowane są na Stronie Internetowej do dnia 17.04.2016 r. W dniach 21-23.04.2016 r. zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w Biurze Zawodów w godzinach jego funkcjonowania. Organizator poinformuje Uczestników o lokalizacji Biura Zawodów oraz godzinach jego funkcjonowania za pośrednictwem Strony Internetowej nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem Marszobiegu. Termin do składania zgłoszeń upływa 23.04.2016.
Udział w Marszobiegu jest bezpłatny.
 
szczegóły, regulamin:
https://www.orlenmarathon.pl/node/32
Info na naszym fanpage:
 
 marszobieg
Podziel się informacją