Bieg OSHEE 10 km

Bieg OSHEE 10 km
Start: 24.04.2016 r., godz.: 09:30
Pomiar czasu: Tak, co 5 km
Limit czasu: 01h:40min:00s.
Rekord biegu: OWM 2015, Hillary Kiptum Kimaiyo (Kenia), czas: 28min:45s.
 
Bieg OSHEE 10 km to druga konkurencja sportowa w ramach imprezy ORLEN Warsaw Marathon. Dzięki wyróżnieniu różnych dystansów i charakteru rywalizacji, Narodowe Święto Biegania staje się inicjatywą bardzo atrakcyjną dla szerokiej grupy zainteresowanych.
 
Start indywidualny w Biegu OSHEE 10 km to nie tylko okazja zdobycia cennego doświadczenia i sprawdzenia swojej formy w trakcie ORLEN Warsaw Marathon. To także doskonały wstęp do startów na dłuższych dystansach i śrubowania nowych rekordów życiowych.
 
W biegu prowadzona będzie także klasyfikacja drużynowa. W jednym zespole mogą wystartować zarówno kobiety i mężczyźni. Zwycięska drużyna zostanie wyłoniona na podstawie zsumowania czasów 4 najszybszych zawodników danej drużyny. Im więcej osób pobiegnie w jednym zespole, tym większa szansa na końcowy sukces!
 
Nagrody pieniężne przewidziano dla pierwszej 10-tki w kategorii kobiet i mężczyzn. Wysokość nagród jest ta sama bez względu na płeć. Najszybszy biegacz i najszybsza biegaczka otrzymają premię w wysokości 6 tys. zł! Nagrody nie ominą także najlepszych sześciu drużyn. Zwycięski zespół otrzyma do podziału 6 tys. zł. Wszyscy zarejestrowani zawodnicy mają zapewniony dodatkowo atrakcyjny pakiet startowy.
 
Wystartować w Biegu OSHEE 10 km może każdy kto w dniu 24.04.2016 r. będzie miał ukończone 16 lat oraz zaakceptuje Regulamin.
 
ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej.
Organizator ustala limit pakietów na 10.000 (dziesięć tysięcy) sztuk.
Zgłoszenia przyjmowane są na Stronie Internetowej do dnia 17.04.2016 r. W dniach 21-23.04.2016 r. zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w Biurze Zawodów w godzinach jego funkcjonowania. Organizator poinformuje Uczestników o lokalizacji Biura Zawodów oraz godzinach jego funkcjonowania, za pośrednictwem Strony Internetowej, nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem Biegu. Termin do składania zgłoszeń upływa 23.04.2016 r.
Prawo bezpłatnego startu w Biegu pod warunkiem zgłoszenia się do 17.04.2016 r. mają:
Osoby powyżej 70 roku życia.
Osoby niepełnosprawne (na podstawie orzeczenia lekarskiego o niepełnosprawności).
Osoby zwolnione z opłaty za pakiet startowy przez Komitet Organizacyjny.
W przypadku dokonania zgłoszenia w Biurze Zawodów zwolnienie z opłaty startowej, o którym mowa w pkt 4 powyżej, nie obowiązuje
Za zgłoszenie uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym Biegu na Stronie Internetowej lub w Biurze Zawodów i wpływu na konto Organizatora opłaty za pakiet startowy.
Opłata startowa jest przeznaczona na pokrycie kosztów organizacyjnych Biegu i nie jest równoznaczna z zakupem pakietu startowego.
Opłata startowa wynosi: 69,00 zł do dnia 17.04.2016 i 110,00 zł w dniach 21-23.04.2016 r.
 
szczegóły i regulamin:
https://www.orlenmarathon.pl/node/31
Info na naszym fanpage link.
bieg oshee
Podziel się informacją