ORLEN Warsaw Marathon

ORLEN Warsaw Marathon
Start: 24.04.2016 r., godz.: 09:30
Start w kategoriach handbike: 24.04.2016 r., godz.: 09:05
dystans 42,195 km
Pomiar czasu: Tak, co 5 km
Limit czasu: 05h:45min:00s.
Limit czasu w kategoriach handbike: 01h:15min:00s.
 
Rywalizacja na dystansie 42,195 km to najważniejsza konkurencja ORLEN Warsaw Marathon. Prawdziwy test wytrzymałości i sprawdzian silnej woli. Trasa maratonu będzie atestowana przez Polski Związek Lekkiej Atletyki.
 
Podczas ORLEN Warsaw Marathon 2014 ustanowiono dwa fenomenalne rekordy. Etiopski biegacz Tadese Tola, brązowy medalista mistrzostw świata z 2013 r., pobił rekord polskiego maratonu finiszując z czasem 02h:06min:55s. Był to zarazem jeden z najlepszych wyników w Europie w sezonie 2014! Rekord ustanowił również Henryk Szost, który przybiegł na trzecim miejscu z czasem 02h:08min:55s. co jest najlepszym czasem Polaka osiągniętym na ojczystej ziemi.


 
Wystartować w ORLEN Warsaw Marathon może każdy, kto w dniu 24.04.2016 r. będzie miał ukończone 18 lat oraz zaakceptuje Regulamin.
 
Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej.
Organizator ustala limit pakietów na 8.000 (osiem tysięcy) sztuk. O udziale Uczestników w Maratonie decyduje kolejność zgłoszeń oraz wniesienie opłaty startowej. Za termin wniesienia opłaty uważa się datę i godzinę uznania rachunku bankowego Organizatora lub uiszczenia opłaty w Biurze Zawodów.
Zgłoszenia przyjmowane są na Stronie Internetowej do dnia 17.04.2016 r. W dniach 21-23.04.2016 r. zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w Biurze Zawodów. Organizator poinformuje Uczestników o lokalizacji Biur Zawodów za pośrednictwem Strony Internetowej, nie później niż na trzy dni przed rozpoczęciem Maratonu. Termin do składania zgłoszeń upływa 23.04.2016 r.
Prawo bezpłatnego startu w Maratonie pod warunkiem zgłoszenia się do 17.04.2016 r. mają:
Osoby powyżej 70 roku życia.
Osoby niepełnosprawne (na podstawie orzeczenia lekarskiego o niepełnosprawności).
Osoby posiadające aktualną II klasę sportową w maratonie według klasyfikacji PZLA osiągniętą w 2015 lub 2016 roku.
Osoby zwolnione z opłaty za pakiet startowy przez Komitet Organizacyjny.
 
szczegóły regulamin:
https://www.orlenmarathon.pl
Info na naszym fanpage:
orlen warsaworlen warsaw 2
Podziel się informacją