BIEG SGH

BIEG SGH

17 kwietnia 2016

dystans 5 i 10 km

Uczestnik wyposażony będzie w koszulkę New Balance oraz zwrotny chip mierzący jego czas. Uczestnik powinien zaopatrzyć się w strój do rozgrzewki, własne buty i wszelkie akcesoria biegacza. Na końcu trasy uczestnicy otrzymają pamiątkowy medal.

Jeśli jesteś studentem lub uczniem z legitymacją studencką lub uczniowską cena pakietu wynosi 45 zł. Dla pozostałych osób cena pakietu startowego wynosi 50 zł. Cena pakietów wzrośnie przy pakietach opłacanych po 03.04 o 5zł.

Zapisy internetowe trwają do 15.04, 16.04 można będzie zapisać się w Biurze Zawodów oraz 17 kwietnia przed Biegiem w Ogrodach Rektorskich. Pakiety, które będą opłacane po 03.04 będą miały wyższe ceny (odpowiednio 50zł oraz 55zł).

Odbiór pakietów będzie możliwy w dniach 8,9 kwietnia oraz 15-16 kwietnia w godzinach od 10:00 do 18 w Biurze Zawodów w Placu Unii Lubelskiej City Shopping przy ulicy Puławskiej 2 w Warszawie.

Zapisy drużyn do klasyfikacji odbędą się w dniu 16 kwietnia podczas odbioru pakietów w Biurze Zawodów w Placu Unii Lubelskiej City Shopping i 17 kwietnia w Biurze Imprezy w Ogrodach Rektorskich w godzinach 8:00-9:30 poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia drużyny. Minimalna liczba członków wynosi 4, najlepsze drużyny zostaną wyłonione na podstawie sumy czasów 4 najlepszych członków drużyny.

Do odbioru pakietu startowego konieczne będą:
• Dokument tożsamości ze zdjęciem
• Legitymacja studencka w przypadku startu w kategorii Student 5km
• W przypadku uczestników niepełnoletnich – podpisane przez opiekunów prawnych oświadczenie
dostępne na stronie biegsgh.pl/pozwolenie_opiekuna.pdf wraz z kopią dokumentu osoby podpisującej
oświadczenie
• W przypadku odbioru pakietu za innego uczestnika podpisane przez uczestnika oświadczenie
dostępne na stronie biegsgh.pl/upowaznienie.pdf wraz z kopią dokumentu uczestnika

szczegóły:

http://www.biegsgh.pl

 

bieg sgh

Podziel się informacją