BIEG NOCY LISTOPADOWEJ

BIEG NOCY LISTOPADOWEJ 03.12.2016   Bieg „Nocy Listopadowej” to bieg rozgrywany w ciągu dnia, upamiętniający Powstanie Listopadowe i jest organizowany w święto podchorążych. Bieg jest specjalizowanym biegiem z przeszkodami. BNL to jedyny bieg techniczny w Polsce z przeszkodami i strzelaniem biatlonowym. Odbywa się na terenie Wojskowej Akademii Technicznej i przygotowywany jest przez Fundację Sprzymierzeni z GROM, WAT, BOR, BOA. Szukasz prawdziwego wyzwania sprawnościowego? właśnie je odnalazłeś. Dla wszystkich chętnych bieg będzie organizowany na terenie pasa taktycznego WAT uwzględniającego specjalizowane przeszkody zakończone strzelaniem biatlonowym. Organizatorzy będą prowadzili klasyfikacje biegnących w umundurowaniu i stroju sportowym. Unikalna impreza biegowa. Uwaga: zmiana terminu wynika z logistyki biegu i dostępności terenu WAT dla szerszej społeczności biegaczy.   ZGŁOSZENIA 1. Wszystkie osoby wyrażające chęć uczestnictwa w II Biegu Nocy Listopadowej 2016 powinny zgłosić swój udział do 01 grudnia 2016 roku lub do momentu w którym są wolne miejsca poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.bnl.mil.pl i przejście procedury rejestracyjnej. 2. Każdy z uczestników powinien dokonać w terminie do 2 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego wpłaty wpisowego na konto organizatora w wysokości ustalonej w regulaminie.   Wysokość wpisowego uzależniona jest od terminu zgłoszenia i daty wykonania wpłaty i wynosi: a) dla młodzieży szkolnej (szkoła średnia) do 29 listopada 2016 r. – wpisowe w wysokości 40 zł. b) dla dorosłych do 29 listopada 2016 r. – wpisowe w wysokości 60 zł. c) dla młodzieży szkolnej (szkoła średnia) zgłoszenie w dniu biegu – wpisowe w wysokości 40 zł. d) dla dorosłych zgłoszenie w dniu zawodów – wpisowe w wysokości 90 zł.   Kwota wpisowego pokrywa koszty: a) Numeru startowego/ identyfikatora do indywidualnego pomiaru czasu b) Pamiątkowego Medalu BNL 2016 c) Ubezpieczenia NNW d) Opieki medycznej podczas trwania zawodów e) Cateringu wojskowego (grochówka ciepłe napoje) dla uczestników po zakończeniu zawodów   https://www.facebook.com/BiegNocyListopadowej/...

Czytaj więcej