Szybkość w futsalu. Co warto wiedzieć?

Szybkość w futsalu. Co warto wiedzieć?

Szybkość w futsalu jest zdolnością do wykonywania specyficznych i różnorodnych ruchów w jak najkrótszym czasie. Szybkość przejawia się w trzech parametrach, a mianowicie w czasie reakcji, czasie ruchu prostego i w częstotliwości ruchów. Czas reakcji to okres, który mija od pobudzenia do rozpoczęcia ruchu. Jest zależny od płci i wieku oraz treningu, stanu psychicznego i fizycznego. U kobiet jest dłuższy. Wydłuża się także wraz z wiekiem. Czas ruchu prostego jest to prędkość części ciała na określonej drodze o długości od kilku do kilkunastu centymetrów. Jest zależny od koordynacji ciała, pokonywanego oporu i synchronizacji mięśni, które biorą udział w ruchu. Częstotliwość ruchów to maksymalna ilość ruchów w konkretnym czasie. Zależy od sprawności ośrodków nerwowych, które kierują określonymi grupami mięśni.

Szybkość jest dominującą cechą we współczesnym futsalu. Specyfika dyscypliny sportowej powoduje, że szybkie bieganie z piłką lub bez niej nie jest wystarczające do osiągnięcia wspaniałych rezultatów. Bardzo ważne jest też szybkie postrzeganie i ocenia wydarzeń dziejących się w polu gry. Zawodnik musi umieć przewidywać akcje przeciwnika i zagrania partnerów z zespołu oraz szybko reagować. Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji na boisku niweluje niedostatki motoryczne.

Szybkość zawodnika jest uwarunkowana pewnymi czynnikami. Jednym z nich jest proporcja włókien mięśniowych. Predyspozycje szybkościowe są gwarantowane przez przewagę białych włókien szybkokurczliwych. Poza tym bardzo ważne jest sprawne funkcjonowanie układów enzymatycznych oraz koordynacja nerwowo – mięśniowa. Ostatnim z czynników są proporcje dźwigni kostnych. Dłuższe dźwignie musza pokonać większy opór.

Na szybkość zawodnika wpływają także takie czynniki, na które on sam nie ma wpływu, na przykład nawierzchnia pola gry. W przypadku futsalu niedoskonałości terenu i warunki atmosferyczne nie są problemem. Szybkość to cecha motoryczna, której wytrenowanie zajmuje najwięcej czasu i wysiłku. Każdy zawodnik posiada wrodzone predyspozycje szybkościowe. Aby poprawić szybkość, trzeba więc doskonalić inne cechy. Warto pracować nad siłą, która pozwoli na szybszy start i lepszy wyskok. Warto trenować nie tylko mięśnie nóg, ale także mięśnie brzucha i inne.

Starsze artykuły:

Author:

Related Post

Sporty na wysokościach

Jeden świat

Rozgrywki klubowe

top